Táto stránka spĺňa základnu úroveň prístupnosti podľa metodiky Blind Friendly Web 2.3