súťaž o najlepšie internetové stránky a elektronické služby samospráv Slovenskej republiky 
 

ELEKTRONICKÁ REGISTRÁCIA


Od 14.júla 2011 je spustená nová registrácia.
Prosíme súťažiace samosprávy aby sa opäť registrovali.
Archív ročníka 2010


Hlavným cieľom súťaže ZlatyErb.sk je podporiť informatizáciu slovenských samospráv a oceniť výnimočné projekty, podporiť výmenu skúseností a ohodnotiť snahu zástupcov samospráv účinne využívať informačno-komunikačné technológie k zvyšovaniu kvality a prístupnosti služieb samosprávnych krajov, miest, mestských častí a obcí.

Vyhlásenie výsledkov súťaže ZlatyErb.sk 2010 sa uskutočnilo 9. novembra 2010 v Bratislave počas medzinárodného kongresu ITAPA 2010. Súťaž ZlatyErb.sk vyhlásili spoločne Únia miest Slovenska, Združenie informatikov samospráv Slovenska (ZISS) a občianske združenie eSlovensko, pod záštitou vysokých ústavných činiteľov SR a vďaka podpore partnerov: spoločnosti DEXIA BANKA Slovensko a INFOSTAT. Súťaž je usporiadaná v spolupráci s verejným informačným portálom pre samosprávy Mesto.sk a medzinárodnou konferenciou ITAPA.

Ceny „ZlatyErb.sk“ sú udeľované v troch hlavných kategóriách: „Najlepšia stránka miest a mestských častí“ a „Najlepšia stránka obcí“. V každej z týchto kategórii je udelená Hlavná cena a maximálne 4 ceny bez určenia poradia pre samosprávy, ktoré sa umiestnia na druhom až piatom mieste. V kategórií „Najlepšia stránka samosprávneho kraja“ je rovnako ako v predchádzajúcich hlavných kategóriách udelená Hlavná cena, a maximálne ďalšie dve ceny bez určenia poradia. Internetovej stránke, ktorá získa najvyššie ocenenie u všetkých porotcov, vo všetkých kategóriách, sa udeľuje „GrandPrix súťaže ZlatyErb.sk 2010“ a zároveň nominácia na medzinárodnú „Cenu EuroCrest“ za Slovenskú republiku.


Hlavné ceny


Najlepšia stránka Samosprávneho kraja:

 1. Prešovský samosprávny kraj
 2. Nitriansky samosprávny kraj
 3. Bratislavský samosprávny kraj


Najlepšia stránka Miest a Mestských častí:

 1. Hlavné mesto SR Bratislava
 2. Mesto Poprad
 3. Mesto Malacky
 4. Mestská časž Bratislava Dúbravka
 5. Mesto Trenčín


Najlepšia stránka Obcí:

 1. Obec Klátová Nová Ves
 2. Obec Skačany
 3. Obec Valaská Belá
 4. Obec Trnavá Hora
 5. Obec Nitrianska Blatnica


Špeciálne cenyNajlepšia bezbariérová stránka samospráv:


Špeciálna cena za vyhotovenie platformy pre elektronickú komunikáciu verejnosti so samosprávami - projekt Civitas.sk:

 1. Mesto Dunajská Streda
 2. Mesto Turčianske Teplice
 3. Mesto Martin
 4. Mesto Snina
 5. Mesto Dubnica nad Váhom
 6. Mesto Stará Turá
 7. Mesto Nové Mesto nad Váhom
 8. Mesto Krupina


Špeciálna cena za poskytovanie oznamov farského úradu na Facebook-u obce:
Partneri súťažeZlatí partneriMediálni partnerOdborní partner
Tlačové správy
zobraz fotku 2010/1 - nové okno zobraz fotku 2010/2 - nové okno zobraz fotku 2010/3 - nové okno
zobraz fotku 2010/4 - nové okno zobraz fotku 2010/5 - nové okno zobraz fotku 2010/6 - nové oknoDokumenty na stiahnutie