súťaž o najlepšie internetové stránky a elektronické služby samospráv Slovenskej republiky 
 

Archív ročníka 2005


Ceny ZlatyErb.sk sú udeľované v troch hlavných kategóriách:


a)
Najlepšia stránka Samosprávneho kraja resp. Vyššieho územného celku (VÚC)
 • 8 VÚC (5 379 455 obyvateľov)

b)
Najlepšia stránka miest a mestských častí
 • 138 miest (3 044 248 obyvateľov, 57% Slovenska)
 • 39 mestských častí (17 x Bratislava a 22 x Košice, 664 765 obyvateľov, 12% Slovenska)

c)
Najlepšia stránka obcí
 • 2736 obcí (2 335 207 obyvateľov, 43% Slovenska)


Špeciálne ceny sú udeľované nasledovne:


a)
Najlepšia elektronická služba pre občanov – cena firmy Microsoft
b)
Najlepšia stránka samospráv v oblasti cestovného ruchu – cena ministra hospodárstva SR
c)
Najlepšia bezbariérová stránka samospráv

Môžu byť udelené ďalšie špeciálne ceny, ak porotu zaujme niektorá z hodnotených stránok alebo služieb napr. najlepšia elektronická služba samospráv v oblasti mobilnej komunikácie a podobne.


Časový harmonogram súťaže


 1. Vyhlásenie súťaže a zahájenie príjmu prihlášok stránok a služieb súťažiacimi: 1. máj 2005
 2. NUzávierka prihlášok: piatok 30. september 2005 12:00
 3. Vyhodnotenie najlepšej pätice (bez poradia) stránok v hlavných kategóriách: október 2005
 4. Slávnostné vyhlásenie výsledkov prebehne v Bratislave v priebehu konferencie ITAPA 2005 (21.-22. november 2005).Porota súťaže


Predseda poroty

Ing. Miroslav Drobný, prezident Občianskeho združenia eSlovensko, tel: 0905-204850, (drobny@szm.sk)

Test reakcie na žiadosť o informáciu (váhový koeficient 1,5)

Ing. Ferdinand Vítek, primátor mesta Nitra, (primator@nitra.sk)

Povinné informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. (váhový koeficient 2)

Ing. Darina Mrvová, programová riaditeľka ITAPA (mrvova@itapa.sk)

Doporučené informácie (váhový koeficient 1,5)

Doc. Ing. Mária Fáziková, Csc., Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja,
Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra (maria.fazikova@uniag.sk)

Doplnkové informácie (váhový koeficient 1)

Prof. Dr. Soňa Makulová, PhD., Katedra knižničnej a informačnej vedy, Filozofická fakulta,
Univerzita Komenského Bratislava (makulova@elet.sk)

Ovládanie webu, navigácie a prehľadnosť stránky (váhový koeficient 1,5)

Mgr. Tomáš Bella, redaktor denníka SME (bella@sme.sk)

Test rýchlosti vyhľadávania informácie (váhový koeficient 1)

Ing. Štefan Žák, PhD., Katedra marketingu OF Ekonomická Univerzita Bratislava (zak@euba.sk)

Výtvarné spracovanie s prihliadnutím. na zobrazenie v rôznych prehliadačoch
(váhový koeficient 1)

Ing. arch. Ľubica Fábri predsedkyňa združenia Design Slovakia,
šéfredaktorka magazínu design!in (design.in@stonline.sk)

Bezbariérová prístupnosť (váhový koeficient 1,5)

Branislav Mamojka, predseda Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (mamojka@unss.sk)

Inovatívna pridaná hodnota (váhový koeficient 1,5)

Mgr. Milan Csaplar, Computer Press (milan.csaplar@cpress.sk)

Pomocné služby (váhový koeficient 1)

Ing. Katarina Mandikova, riaditeľka Odboru pre projektový manažment MDPT SR
(katarina.mandikova@telecom.gov.sk)

Technická správnosť (váhový koeficient 1,5)

Prof. RNDr. Igor Podlubný, CSc., Katedra informatizácie a riadenia procesov, Fakulta BERG,
Technická univerzita Košice, (igor.podlubny@tuke.sk)Generálni partneriHlavní partneriMediálni partneriOdborní partneri

 • Združenie Zlatý erb, Česká republika
 • Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
 • Správna rada Slovensko bez bariér
 • SlovakPrix MultiMedia
 • Triada, Česká republika
 • Hepex Slovakia
 • ITAPA
 • SZM.sk
 • ITAS
 • Slovak Telecom
 • SANET
 • Katedra knižničnej a informačnej vedy, Filozofická fakulta,
  Univerzita Komenského, Bratislava
 • Katedra marketingu, Ekonomická Univerzita, Bratislava
 • Katedra informatizácie a riadenia procesov, Fakulta BERG,
  Technická univerzita Košice
 • Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja,
  Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra
 • NetCom Corp.Tlačové správy
zobraz fotku 2005/1 - nové okno zobraz fotku 2005/2 - nové okno zobraz fotku 2005/3 - nové okno zobraz fotku 2005/4 - nové okno
zobraz fotku 2005/5 - nové okno zobraz fotku 2005/6 - nové okno    Vyhodnotenie