súťaž o najlepšie internetové stránky a elektronické služby samospráv Slovenskej republiky 
 

Archív ročníka 2008


Dňa 30. mája 2008 v rámci XVIII. Snemu Únie miest Slovenska p. Ing. Pavol Tarina, splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre informačnú spoločnosť slávnostne otvoril 6. ročník súťaže ZlatyErb.sk 2008. Ocenil najmä projekt Data centrum miest a obcí, ktorý vznikol na základe troch projektov v oblasti štandardizácie a rozvoja elektronických služieb mestských samospráv, aj vďaka podpore zo štrukturálnych fondov. Tieto aktivity ako aj výrazná a úspešná účasť na medzinárodných konferenciách ITAPA a V4 DIS v Hradci Králové sú významným impulzom pre rozvoj informačných systémov v našich mestách, ale aj obciach a regiónoch.

Počas XI. ročníka medzinárodnej konferencie "Internet ve státní správě a samosprávě", ktorá sa konala 7. a 8. apríla 2008 v českom Hradci Králové za účasti predstaviteľov európskych štátov a USA, ocenil predseda Senátu Českej republiky Přemysl Sobotka súťaž ZlatyErb.sk za dlhoročný prínos pre rozvoj informatizácie slovenských samospráv. Súťaž sa tak zaradila medzi významné projekty v oblasti ITMS v Európe.

Hlavným cieľom súťaže ZlatyErb.sk je podporiť informatizáciu slovenských samospráv a oceniť výnimočné projekty, podporiť výmenu skúseností a ohodnotiť snahu zástupcov samospráv účinne využívať informačno-komunikačné technológie k zvyšovaniu kvality a prístupnosti služieb samosprávnych krajov, miest, mestských častí a obcí.

Vyhlásenie výsledkov súťaže ZlatyErb.sk 2008 prebehlo 18. novembra 2008 v Bratislave v priebehu medzinárodnej konferencie ITAPA 2008 počas slávnostného Galavečera. Súťaž ZlatyErb.sk vyhlásili spoločne Únia miest Slovenska, Združenie informatikov samospráv Slovenska a eSlovensko občianske združenie pod záštitou predsedu vlády SR Róberta Fica a Európskeho komisára za Slovenskú republiku Jána Figeľa.

Do súťaže sa prihlásilo 81 samospráv so svojimi internetovými stránkami a elektronickými službami, ktoré hodnotilo 10 porotcov podľa 64 kritérií.

Hlavné ocenenie „Dexia Grand Prix“ za najvyššie hodnotenie u všetkých porotcov z hľadiska všetkých kritérií súťaže a nomináciu na medzinárodnú súťaž „Eurocrest“, ako aj ocenenie „Najlepšia stránka Miest a Mestských častí“ a „Najlepšia bezbariérová stránka“ získalo mesto Bratislava.
Cenu za „Najlepšiu stránku slovenských obcí“ získala obec Klátová Nová Ves.
Cenu za „Najlepšiu stránku samosprávneho kraja“ získal Bratislavský samosprávny kraj.
Cenu za „Najlepšiu elektronickú službu samospráv – cena spoločnosti Datalan“ pre rok 2008 získala mestská časť Bratislava – Karlova Ves a obec Bešeňová.


Hlavné ceny


Najlepšia stránka Samosprávneho kraja:

 1. Bratislavský samosprávny kraj
 2. Žilinský samosprávny kraj
 3. Nitrianský samosprávny kraj


Najlepšia stránka Miest a Mestských častí:

 1. Mesto Bratislava
 2. Mesto Piešťany
 3. Mesto Šaľa
 4. Mesto Trenčín
 5. Mesto Košice


Najlepšia stránka Obcí:

 1. Obec Klátová Nová Ves
 2. Obec Chrenovec-Brusno
 3. Obec Valaská Belá
 4. Obec Kálnica
 5. Obec Nitrianska Blatnica


Špeciálne ceny


Najlepšia elektronická služba samospráv – cena spoločnosti Datalan:

Zlaté ocenenia


Strieborné oceneniaNajlepšia elektronická služba samospráv poskytovaná Ústredným portálom verejnej správy – cena spoločnosti SWAN:

Strieborné oceneniaNajlepšia bezbariérová stránka samospráv:
Porota a partneri súťaže


Predseda poroty

Ing. Miroslav Drobný, prezident Občianskeho združenia eSlovensko, tel: 0905-204850, (miroslav(zavinac)drobny.sk)

Test reakcie na žiadosť o informáciu

PaeDr. Ivona Fraňová, ved. oddelenia médií, rektorát UKF Nitra (ifranova(zavinac)ukf.sk)

Povinne zverejňované informácie I.

Tibor Mišuth, STU Bratislava, (xmisuth(zavinac)stuba.sk)

Povinne zverejňované informácie II.

Tibor Mišuth, STU Bratislava, (xmisuth(zavinac)stuba.sk)

Doporučené informácie

Tibor Mišuth, STU Bratislava, (xmisuth(zavinac)stuba.sk)

Informácie v oblasti cestovného ruchu

PaeDr. Ivona Fraňová, ved. oddelenia médií, rektorát UKF Nitra (ifranova(zavinac)ukf.sk)
Roman Zima, FF UKF, Katedra manažmentu kultúry a turizmu (romanzima(zavinac)pobox.sk)

Ovládanie webu, navigácie a prehľadnosť stránky

Zuzana Hošalová, hlavná editorka www.sme.sk (zuzana.hosalova(zavinac)sme.sk)

Test rýchlosti vyhľadávania informácie

Ing. Štefan Žák, PhD., prodekan pre vzdelávanie, Obchodná fakulta Ekonomickej Univerzity Bratislava (zak(zavinac)euba.sk)

Výtvarné spracovanie s prihliadnutím na zobrazenie v rôznych prehliadačoch

Ing. Martin Drobný, riaditeľ vydavateľstva PC REVUE (mdrobny(zavinac)pcrevue.sk)

Bezbariérová prístupnosť

RNDr. Branislav Mamojka, CSc. predseda Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (mamojka(zavinac)unss.sk)

Inovatívna pridaná hodnota

Mgr. Milan Csaplar, predseda Správnej rady Asociácie internetových médii (milan.csaplar(zavinac)mb-e.sk)

Pomocné služby

Ferschmann Karel, starosta obce Němčovice, ČR, (ou(zavinac)nemcovice.cz)

Technická správnosť

Prof. RNDr. Igor Podlubný, CSc., TU Košice, (igor.podlubny(zavinac)tuke.sk)Zlatí partneriStrieborní partneriOdborní partneri

 • Združenie Zlatý erb, Česká republika
 • Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
 • Správna rada Slovensko bez bariér
 • Prix MultiMedia
 • Triada, Česká republika
 • Hepex Slovakia
 • ITAPA
 • SZM.sk
 • ITAS
 • SANET
 • Katedra knižničnej a informačnej vedy, Filozofická fakulta,
  Univerzita Komenského, Bratislava
 • Katedra marketingu, Ekonomická Univerzita, Bratislava
 • Katedra informatizácie a riadenia procesov, Fakulta BERG,
  Technická univerzita Košice
 • Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja,
  Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitrazobraz fotku 2008/1 - nové okno zobraz fotku 2008/2 - nové okno zobraz fotku 2008/3 - nové okno zobraz fotku 2008/4 - nové okno
zobraz fotku 2008/5 - nové okno zobraz fotku 2008/6 - nové okno zobraz fotku 2008/7 - nové oknoDokumenty na stiahnutie