súťaž o najlepšie internetové stránky a elektronické služby samospráv Slovenskej republiky 
 

Archív ročníka 2006


Súťaž ZlatyErb.sk každoročne vyhlasuje spoločne Únia miest Slovenska a Občianske združenie eSlovensko pod záštitou predsedu NR SR, predsedu vlády SR a Európskeho komisára za SR.

Hlavným cieľom súťaže ZlatyErb.sk je podporiť informatizáciu slovenských samospráv a oceniť výnimočné projekty, podporiť výmenu skúseností a ohodnotiť snahu zástupcov samospráv účinne využívať informačno-komunikačné technológie k zvyšovaniu kvality a prístupnosti služieb samosprávnych krajov, miest, mestských častí a obcí.

Súťaž je usporiadaná v spolupráci s verejným informačným portálom pre samosprávy Mesto.sk a medzinárodnou konferenciou ITAPA.

Do súťaže ZlatyErb.sk 2006 sa zaregistrovalo 50 samospráv (3 VÚC, 30 miest a mestských častí a 17 obcí) so svojimi internetovými stránkami a elektronickými službami.Ceny ZlatyErb.sk sú udeľované v troch hlavných kategóriách:


Najlepšia stránka vyššieho územného celku, Najlepšia stránka miest a mestských častí a Najlepšia stránka obcí. Jedenásť porotcov podľa 60 kritérií súťaže ZlatyErb.sk 2006 rozhodlo o nasledovnom poradí:

a)
Najlepšia stránka Samosprávneho kraja resp. Vyššieho územného celku (VÚC)

 1. Žilinský samosprávny kraj
 2. Nitriansky samosprávny kraj
 3. Prešovský samosprávny kraj


b)
Najlepšia stránka miest a mestských častí

 1. Bratislava
 2. Martin
 3. Nitra
 4. Trenčín
 5. Revúca

Čestné uznanie získavajú Liptovský Mikuláš a Karlova Ves


c)
Najlepšia stránka obcí

 1. Krivosúd-Bodovka
 2. Klokočov (okr.Čadca)
 3. Klátova Nová Ves
 4. Horné Srnie
 5. Krajné

Čestné uznanie získava obec Chrenovec-Brusno


Webová stránka samosprávy, ktorá získala najvyššie ohodnotenia u všetkých porotcov z hľadiska všetkých kritérií súťaže, získava hlavné ocenenie Dexia Grand Prix a zároveň nomináciu na medzinárodnú súťaž Eurocrest a je to mesto Dubnica nad Váhom.Špeciálne ceny sú udeľované nasledovne:


a)
Najlepšia elektronická služba samospráv - cena spoločnosti Microsoft získalo mesto Bratislava za spojenie tematických a typologických navigácií, sprístupnenie rezervačného systému hotelov, ubytovacích zariadení a kultúrnych podujatí, prístupnosť všetkých dokumentov týkajúcich sa samosprávy - programu, materiálov Mestského zastupiteľstva, ale aj prierezové vstupy do tém, ktoré presahujú kompetencie samosprávy napr. v životných situáciách.

Čestné uznanie získavajú elektronické služby obce Dekýš a mesta Handlová s rozsiahlo
vypracovanou stratégiou rozvoja mesta.

b)
Najlepšia stránka samospráv v oblasti cestovného ruchu - cena spoločnosti Hewlett-Packard získalo mesto Bratislava

Čestné uznanie získava mesto Nitra

c)
Najlepšia bezbariérová stránka samospráv získalo mesto Nová Dubnica Je to už po tretí raz po sebe. Len nepatrne zaostávala stránka Dubnice nad Váhom.

d)
Najlepšia stránka zahraničnej samosprávy v slovenčine získala česká obec Němčovice

Výsledky súťaže boli slávnostne vyhlásené počas Galavečera na medzinárodnej konferencii ITAPA 14. novembra 2006 o 19:30 v Bratislave.Generálni partneriHlavní partneriMediálni partneriOdborní partneri

 • Združenie Zlatý erb, Česká republika
 • Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
 • Správna rada Slovensko bez bariér
 • SlovakPrix MultiMedia
 • Triada, Česká republika
 • Hepex Slovakia
 • ITAPA
 • SZM.sk
 • ITAS
 • Slovak Telecom
 • SANET
 • Katedra knižničnej a informačnej vedy, Filozofická fakulta,
  Univerzita Komenského, Bratislava
 • Katedra marketingu, Ekonomická Univerzita, Bratislava
 • Katedra informatizácie a riadenia procesov, Fakulta BERG,
  Technická univerzita Košice
 • Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja,
  Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitrazobraz fotku 2006/1 - nové okno zobraz fotku 2006/2 - nové okno zobraz fotku 2006/3 - nové okno zobraz fotku 2006/4 - nové okno
zobraz fotku 2006/5 - nové okno zobraz fotku 2006/6 - nové okno zobraz fotku 2006/7 - nové okno  Dokumenty na stiahnutie