súťaž o najlepšie internetové stránky a elektronické služby samospráv Slovenskej republiky

 
 

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže ZlatyErb.sk 2013


Bratislava 13. 11. 2013 - Vyhlásenie výsledkov prestížnej súťaže samospráv Slovenska ZlatyErb.sk 2013 sa uskutočnilo 13.11.2013 v Bratislave, v hoteli Crowne Plaza vo Veľkej sále London I. v rámci medzinárodného kongresu ITAPA 2013 na záver programového bloku Informatizácia samosprávy. Slávnostný akt vyhlásenia výsledkov súťaže moderoval prezident eSlovensko o. z. Miroslav Drobný.

Súťaž ZlatýErb.sk každoročne vyhlasuje spoločne Únia miest Slovenska a občianske združenie eSlovensko pod záštitou vysokých ústavných činiteľov Slovenskej republiky. Tento jubilejný 10. ročník súťaže sa uskutočnil aj vďaka podpore spoločnosti CORA GEO a spolupráci s verejným informačným portálom pre samosprávy Mesto.sk, projektom Zodpovedne.sk, Združením informatikov samospráv Slovenska a medzinárodnou konferenciou ITAPA.

Hlavným cieľom súťaže ZlatyErb.sk je podporiť informatizáciu slovenských samospráv a oceniť výnimočné projekty, podporiť výmenu skúseností a ohodnotiť snahu zástupcov samospráv účinne využívať informačno-komunikačné technológie k zvyšovaniu kvality a prístupnosti služieb samosprávnych krajov, miest, mestských častí a obcí, všeobecne verejnosti.

Ceny ZlatýErb.sk boli udeľované v troch hlavných kategóriách: Najlepšia stránka obcí, Najlepšia stránka miest a mestských častí a Najlepšia stránka samosprávneho kraja. V každej z týchto kategórii bolo udelených niekoľko cien. Víťazmi týchto kategórií sa stali stránky obce Trnavá Hora, mesta Banská Bystrica a Prešovského samosprávneho kraja. Hlavnú cenu súťaže GrandPrix ZlatyErb.sk 2013 získala stránka mesta Banská Bystrica, ktorá dosiahla najvyššie hodnotenie vo všetkých kategóriách. Spolu s cenou GrandPrix získala aj nomináciu na medzinárodnú Cenu V4DIS udeľovanú na medzinárodnej konferencii ISSS LORIS V4DIS v Hradci Králové. Držiteľovi GrandPrix bola udelená aj Cena Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorú slávnostne odovzdal pán generálny riaditeľ RO OPIS Norbert Molnár.

Špeciálne ceny boli udeľované v kategóriách: Najlepšia elektronická služba samospráv za integráciu, zdieľanie a spoluprácu inštitúcií, projektov a webových aplikácií na centrálnom portáli, Najlepšia bezbariérová stránka samospráv a Špeciálna cena pre osobnosť za mimoriadny prínos v oblasti budovania eGovernmentu v slovenských samosprávach.

Nad slávnostným vyhlásením súťaže prevzali záštitu a ocenenia víťazom odovzdávali: štátny tajomník MF SR a digitálny líder SR Peter Pellegrini v zastúpení Pavla Bojňanského, generálneho riaditeľa sekcie informatizácia spoločnosti MF SR, podpredsedníčka NR SR Erika Jurinová, generálny riaditeľ RO OPIS ÚV SR Norbert Molnár, Vedúci zastúpenia EK v SR Dušan Chrenek, predseda Únie slabozrakých a nevidiacich Slovenska a Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím Branislav Mamojka a generálny sekretár Únie miest Slovenska Marián Minarovič.

 

Celkové výsledky:Grand Prix eSlovensko a nominácia na cenu EuroCrest:  

Hlavné kategórie:Najlepšia stránka obcí:
 
 1. Trnavá Hora
 2. Klátová Nová Ves
 3. Čierny Balog
 4. Ľubica
 5. Skačany
 6. Hažín


Najlepšia stránka miest a mestských častí:
 
 1. Banská Bystrica
 2. Bratislava
 3. Bratislava - Petržalka
 4. Poprad
 5. Lučenec


Najlepšia stránka samosprávneho kraja:
 
 1. Prešovský samosprávny kraj
 2. Žilinský samosprávny kraj
 3. Bratislavksý samosprávny kraj
 

Špeciálne ceny:Najlepšia elektronická služba samospráv:
 

Najlepšia bezbariérová stránka samospráv:
 

Špeciálna cena pre osobnosť za mimoriadny prínos v oblasti budovania eGovernmentu v slovenských samosprávach:

  Peter Pellegrini štátny tajomník MF SR a digitálny líder SR
  Peter Ágh prezident APÚMS a prednosta MsÚ Nové Zámky
  Milan Ištván riaditeľ OZ Partnerstvá pre prosperitu


Hlavným cieľom súťaže ZlatyErb.sk je podporiť informatizáciu slovenských samospráv a oceniť výnimočné projekty, podporiť výmenu skúseností a ohodnotiť snahu zástupcov samospráv účinne využívať informačno-komunikačné technológie k zvyšovaniu kvality a prístupnosti služieb samosprávnych krajov, miest, mestských častí a obcí verejnosti. eSlovensko, občianske združenie pre informatizáciu Slovenska sa podieľa na príprave a realizácii niekoľkých národných projektov v oblastiach eBezpečnosť, eInklúzia, eTurizmus a eGovernment. Zodpovedne.sk je projekt, ktorý sa zameriava na propagáciu bezpečného používania internetu a nových technológií a je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Safer Internet.

 

Partner súťaže:
 
zobraz fotku 2009/1 - nové okno zobraz fotku 2009/2 - nové okno zobraz fotku 2009/2 - nové okno zobraz fotku 2009/5 - nové okno


 

Dokumenty na stiahnutie