súťaž o najlepšie internetové stránky a elektronické služby samospráv Slovenskej republiky 
 

Archív ročníka 2009


Dňa 12.6.2009 v rámci XIX. Snemu Únie miest Slovenska p. Ing. Pavol Tarina, splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre informačnú spoločnosť, slávnostne vyhlásil VII. ročník súťaže ZlatyErb.sk 2009. Ocenil všetky aktivity, projekty i odborné a legislatívne iniciatívy Únie miest, ktoré napomáhajú pri riešení problémov elektronickej verejnej správy na Slovensku. Tieto aktivity, spojené s projektom Datacentrum obcí a miest, aktivitami Združenia informatikov samospráv Slovenska a aktívna spoluúčasť a propagácia súťaží na eGovernment riešení v rámci medzinárodného kongresu ITAPA alebo V4DIS v Hradci Králové, sú tiež dôležitou a významnou súčasťou spoločného záujmu maximálne podporiť rozvoj informačných systémov a s nimi súvisiace moderné elektronické služby verejnej správy v našich mestách, obciach a regiónoch pre občanov, podnikateľov alebo iné verejnoprávne inštitúcie.

Hlavným cieľom súťaže ZlatyErb.sk je podporiť informatizáciu slovenských samospráv a oceniť výnimočné projekty, podporiť výmenu skúseností a ohodnotiť snahu zástupcov samospráv účinne využívať informačno-komunikačné technológie k zvyšovaniu kvality a prístupnosti služieb samosprávnych krajov, miest, mestských častí a obcí.

Vyhlásenie výsledkov súťaže ZlatyErb.sk 2009 sa uskutočnilo 4. novembra 2009 v Bratislave počas medzinárodnej kongresu ITAPA 2009. Súťaž ZlatyErb.sk vyhlásili spoločne Únia miest Slovenska, Združenie informatikov samospráv Slovenska (ZISS) a občianske združenie eSlovensko, pod záštitou predsedu vlády SR Róberta Fica a podpredsedu vlády SR Dušana Čaploviča a vďaka podpore partnerov: spoločnosti DEXIA BANKA Slovensko, INFOSTAT, CENTIRE.

Kvalita webových sídiel slovenských samospráv z roka na rok narastá. Mnohé samosprávy zjednodušili a sprehľadnili navigáciu svojich web stránok, pribudli mnohé elektronické služby. Postupne je kladený dôraz aj na občanov so zrakovým postihnutím. Web stránky sú prispôsobené na čítanie prostredníctvom špeciálnych hardvérových a softvérových zariadení, či hlasový výstup, ktoré ľudia so zdravotným postihnutím pri práci s PC a internetom používajú. Isté rezervy sú pri dodržiavaní štandardov webových sídel, akými sú napríklad zverejnenie termínov zasadnutí zastupiteľstva, postupov, ktoré musí samospráva dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, zverejnenie informácií o konaniach, ktoré sú predmetom záujmu verejnosti a pod. Čo sa týka technickej správnosti, sú web stránky na veľmi dobrej úrovni.

Do súťaže sa v tomto ročníku súťaže prihlásilo 104 samospráv so svojimi internetovými stránkami a elektronickými službami, ktoré hodnotilo 9 porotcov podľa 48 kritérií.

Dexia Grand Prix za najvyššie hodnotenie u všetkých porotcov z hľadiska všetkých kritérií súťaže ako aj nomináciu na medzinárodnú Cenu Eurocrest získalo mesto Trenčín.
Cenu za „Najlepšiu stránku slovenských obcí“ získala obec Klátová Nová Ves.
Cenu za „Najlepšiu stránku samosprávneho kraja“ získal Prešovský samosprávny kraj.
Cenu za „Najlepšiu elektronickú službu samospráv – cena spoločnosti CENTIRE“ pre rok 2009 získalo mesto Turčianske Teplice a Nitriansky samosprávny kraj.


Hlavné ceny


Najlepšia stránka Samosprávneho kraja:

 1. Prešovský samosprávny kraj
 2. Bratislavský samosprávny kraj
 3. Žilinský samosprávny kraj


Najlepšia stránka Miest a Mestských častí:

 1. Mesto Trenčín zároveň aj hlavné ocenenie Dexia Grand Prix za najvyššie hodnotenie u všetkých porotcov z hľadiska všetkých kritérií súťaže a nomináciu na medzinárodnú súťaž Eurocrest“
 2. Mesto Bratislava
 3. Mesto Zvolen
 4. Mesto Galanta
 5. Mesto Poprad


Najlepšia stránka Obcí:

 1. Obec Klátová Nová Ves
 2. Obec Valaská Belá
 3. Obec Skačany
 4. Obec Chrenovec-Brusno
 5. Obec Nitrianska Blatnica


Špeciálne ceny


Najlepšia elektronická služba samospráv – cena spoločnosti CENTIRE:

Zlaté ocenenie


Strieborné ocenenieNajlepšia bezbariérová stránka samospráv:
Porota a partneri súťaže


Predseda poroty

Ing. Miroslav Drobný, prezident Občianskeho združenia eSlovensko, tel: 0905-204850, (miroslav(zavinac)drobny.sk)

Test reakcie na žiadosť o informáciu

PaeDr. Ivona Fraňová, ved. oddelenia médií, rektorát UKF Nitra (ifranova(zavinac)ukf.sk)
Roman Zima, FF UKF, Katedra manažmentu kultúry a turizmu (romanzima(zavinac)pobox.sk)

Povinne zverejňované informácie I.

Tibor Mišuth, STU Bratislava, (xmisuth(zavinac)stuba.sk)

Povinne zverejňované informácie II.

Tibor Mišuth, STU Bratislava, (xmisuth(zavinac)stuba.sk)

Odporúčané informácie

Ferschmann Karel, starosta obce Němčovice, ČR, (ou(zavinac)nemcovice.cz))

Informácie v oblasti cestovného ruchu

PaeDr. Ivona Fraňová, ved. oddelenia médií, rektorát UKF Nitra (ifranova(zavinac)ukf.sk)
Roman Zima, FF UKF, Katedra manažmentu kultúry a turizmu (romanzima(zavinac)pobox.sk)

Ovládanie webu, navigácie a prehľadnosť stránky

Zuzana Hošalová, hlavná editorka www.sme.sk (zuzana.hosalova(zavinac)sme.sk)

Test rýchlosti vyhľadávania informácie

Ing. Štefan Žák, PhD., prodekan pre vzdelávanie, Obchodná fakulta Ekonomickej Univerzity Bratislava (zak(zavinac)euba.sk)

Výtvarné spracovanie s prihliadnutím na zobrazenie v rôznych prehliadačoch

Štefan Szilva, (stefan_szilva(zavinac)users.sourceforge.net)

Bezbariérová prístupnosť

RNDr. Branislav Mamojka, CSc. predseda Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (mamojka(zavinac)unss.sk)

Technická správnosť

Štefan Szilva, (stefan_szilva(zavinac)users.sourceforge.net)

Dodržiavanie štandardov funkčnosti webových stránok

Peter Bíro, Ing. Odbor legislatívy, metodiky, štandardov a bezpečnosti informačných systémov Ministerstva financií SR (peter.biro(zavinac)mfsr.sk)Zlatí partneriMediálni partneriOdborní partneri

 • Združenie Zlatý erb, Česká republika
 • Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
 • Správna rada Slovensko bez bariér
 • Prix MultiMedia
 • Triada, Česká republika
 • ITAPA
 • SZM.sk
 • ITAS
 • Ministerstva financií SR
 • SANET
 • Katedra knižničnej a informačnej vedy, Filozofická fakulta,
  Univerzita Komenského, Bratislava
 • Katedra marketingu, Ekonomická Univerzita, Bratislava
 • Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja,
  Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky,
  Slovenská technická univerzita v Bratislavezobraz fotku 2009/1 - nové okno zobraz fotku 2009/2 - nové okno zobraz fotku 2009/2 - nové okno
zobraz fotku 2009/5 - nové okno zobraz fotku 2009/6 - nové oknoDokumenty na stiahnutie