súťaž o najlepšie internetové stránky a elektronické služby samospráv Slovenskej republiky 
 

Archív ročníka 2007


Súťaž „ZlatyErb.sk“ každoročne vyhlasuje spoločne Únia miest Slovenska a Občianske združenie eSlovensko pod záštitou predsedu vlády SR a Európskeho komisára za Slovenskú republiku.

Hlavným cieľom súťaže „ZlatyErb.sk“ je podporiť informatizáciu slovenských samospráv a oceniť výnimočné projekty, podporiť výmenu skúseností a ohodnotiť snahu zástupcov samospráv účinne využívať informačno-komunikačné technológie k zvyšovaniu kvality a prístupnosti služieb samosprávnych krajov, miest, mestských častí a obcí.


Súťaž je usporiadaná v spolupráci s verejným informačným portálom pre samosprávy Mesto.sk a medzinárodnou konferenciou ITAPA.

Počas X. ročníka medzinárodnej konferencie "Internet ve státní správě a samosprávě", ktorá sa konala 2. a 3. apríla 2007 v českom Hradci Králové za účasti predstaviteľov európskych štátov, EK a USA, ocenil predseda Senátu Českej republiky Přemysl Sobotka za dlhoročný prínos pre rozvoj informatizácie slovenských samospráv „súťaž ZlatyErb.sk“. Súťaž sa tak zaradila medzi významné projekty v oblasti ITMS v Európe.

Tohtoročnú súťaž slávnostne vyhlásil dňa 4. mája 2007 Ing. Pavel Bojňanský, generálny riaditeľ sekcie Informatizácie spoločnosti Ministerstva financií SR počas XVII. snemu Únie miest Slovenska. Do súťaže sa prihlásilo 75 samospráv so svojimi internetovými stránkami a elektronickými službami, ktoré hodnotilo 12 porotcov podľa 62 kritérií.


Ceny ZlatyErb.sk udelené v roku 2007


Najlepšia stránka vyššieho územného celku, Najlepšia stránka miest a mestských častí a Najlepšia stránka obcí.

Porota a partneri súťaže


Predseda poroty

Ing. Miroslav Drobný, prezident Občianskeho združenia eSlovensko, tel: 0905-204850, (miroslav@drobny.sk)

Test reakcie na žiadosť o informáciu

PaeDr. Ivona Fraňová, ved. oddelenia médií, rektorát UKF Nitra (ifranova@ukf.sk)

Povinne zverejňované informácie I.

Tibor Mišuth, STU Bratislava, (xmisuth@stuba.sk)

Povinne zverejňované informácie II.

Tibor Mišuth, STU Bratislava, (xmisuth@stuba.sk)

Doporučené informácie

Prof. Ing. Milan Turčáni, CSc., ved. katedry informatiky UKF Nitra (mturcani@ukf.sk)

Informácie v oblasti cestovného ruchu

PaeDr. Ivona Fraňová, ved. oddelenia médií, rektorát UKF Nitra (ifranova@ukf.sk)
Roman Zima, FF UKF, Katedra manažmentu kultúry a turizmu (romanzima@pobox.sk)

Ovládanie webu, navigácie a prehľadnosť stránky

Zuzana Hošalová, hlavná editorka www.sme.sk (zuzana.hosalova@sme.sk)

Test rýchlosti vyhľadávania informácie

Ing. Štefan Žák, PhD., prodekan pre vzdelávanie, Obchodná fakulta Ekonomickej Univerzity Bratislava (zak@euba.sk)

Výtvarné spracovanie s prihliadnutím na zobrazenie v rôznych prehliadačoch

Ing. Martin Drobný, riaditeľ vydavateľstva PC REVUE (mdrobny@pcrevue.sk)

Bezbariérová prístupnosť

RNDr. Branislav Mamojka, CSc. predseda Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (mamojka@unss.sk)

Inovatívna pridaná hodnota

Mgr. Milan Csaplar, predseda Správnej rady Asociácie internetových médii (milan.csaplar@mb-e.sk)

Pomocné služby

Ferschmann Karel, starosta obce Němčovice, ČR, (ou@nemcovice.cz)

Technická správnosť

Tibor Mišuth, STU Bratislava, (xmisuth@stuba.sk)Generálni partneriHlavní partneriOdborní partneri

 • Združenie Zlatý erb, Česká republika
 • Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
 • Správna rada Slovensko bez bariér
 • Prix MultiMedia
 • Triada, Česká republika
 • Hepex Slovakia
 • ITAPA
 • SZM.sk
 • ITAS
 • SANET
 • Katedra knižničnej a informačnej vedy, Filozofická fakulta,
  Univerzita Komenského, Bratislava
 • Katedra marketingu, Ekonomická Univerzita, Bratislava
 • Katedra informatizácie a riadenia procesov, Fakulta BERG,
  Technická univerzita Košice
 • Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja,
  Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitrazobraz fotku 2007/1 - nové okno zobraz fotku 2007/2 - nové okno zobraz fotku 2007/3 - nové okno zobraz fotku 2007/4 - nové okno
zobraz fotku 2007/5 - nové okno zobraz fotku 2007/6 - nové okno zobraz fotku 2007/7 - nové okno zobraz fotku 2007/8 - nové oknoDokumenty na stiahnutie