súťaž o najlepšie internetové stránky a elektronické služby samospráv Slovenskej republiky 
 

Ciele súťaže


Súťaž ZlatyErb.sk vyhlasuje spoločne eSlovensko občianske združenie (http://eSlovensko.sk), Únia miest Slovenska (http://Unia-miest.eu) a Združenie informatikov samospráv Slovenska (http://ZISS.sk) pod záštitou predsedu NR SR, predsedu vlády SR a Európskeho komisára za SR.

Hlavným cieľom súťaže ZlatyErb.sk je podporiť informatizáciu slovenských samospráv, oceniť výnimočné projekty, podporiť výmenu skúseností a ohodnotiť snahu zástupcov samospráv účinne využívať informačno-komunikačné technológie k zvyšovaniu kvality a prístupnosti služieb samosprávnych krajov, miest, mestských častí a obcí.