Ciele súťaže

Súťaž ZlatýErb.sk každoročne vyhlasuje spoločne Únia miest Slovenska (unia-miest.eu), eSlovensko o. z. (eslovensko.sk) pod záštitou vysokých štátnych predstaviteľov Slovenskej republiky, v spolupráci so Združením informatikov samospráv Slovenska (ziss.sk), projektom Zodpovedne.sk a Medzinárodným kongresom ITAPA.

Hlavným cieľom súťaže ZlatyErb.sk je podporiť informatizáciu slovenských samospráv a oceniť výnimočné projekty, podporiť výmenu skúseností a ohodnotiť snahu zástupcov samospráv účinne využívať informačno-komunikačné technológie k zvyšovaniu kvality a prístupnosti služieb samosprávnych krajov, miest, mestských častí a obcí verejnosti. eSlovensko o. z. pre informatizáciu Slovenska sa podieľa na príprave a realizácii niekoľkých národných projektov v oblastiach eBezpečnosť, eInklúzia, eTurizmus a eGovernment. Zodpovedne.sk je projekt, ktorý sa zameriava na propagáciu bezpečného používania internetu a nových technológií a je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Safer Internet.

Na stiahnutie

  •