Hlavné kategórie 2010

Najlepšia stránka miest a mestských častí

 

1. miesto

Bratislava

bratislava.sk

 
 

2. miesto

Poprad

poprad.sk

 
 

3. miesto

Malacky

malacky.sk

 
 

4. miesto

Bratislava - Dúbravka

dubravka.sk

 
 

5. miesto

Trenčín

trencin.sk

 
 

 

Najlepšia stránka samosprávneho kraja

 

1. miesto

Prešovský samosprávny kraj

po-kraj.sk

 
 

2. miesto

Nitriansky samosprávny kraj

unsk.sk

 
 

3. miesto

Bratislavský samosprávny kraj

region-bsk.sk

 
 

 

Najlepšia stránka obcí

 

1. miesto

Klátová Nová Ves

klatovanovaves.sk

 
 

2. miesto

Skačany

skacany.sk

 
 

3. miesto

Valaská Belá

valaskabela.sk

 
 

4. miesto

Trnavá Hora

trnavahora.sk

 
 

5. miesto

Nitrianska Blatnica

nitrianskablatnica.sk

 
 

 

Špeciálne ceny

 

Najlepšia bezbariérová stránka samospráv

Prešovský samosprávny kraj

po-kraj.sk

 
 

Špeciálna cena za vyhotovenie platformy pre elektronickú komunikáciu verejnosti so samosprávami

Dunajská Streda

dunajskastreda.sk

 
 

Špeciálna cena za poskytovanie oznamov farského úradu na Facebook-u obce

Veľké Kršteňany

velkekrstenany.eu

 
 
  •