Hlavné kategórie 2004

Najlepšia stránka miest a mestských častí

 

1. miesto

Nitra

nitra.sk

 
 

2. miesto

Bratislava

bratislava.sk

 
 

3. miesto

Martin

martin.sk

 
 

4. miesto

Nová Dubnica

novadubnica.eu

 
 

5. miesto

Senec

senec.sk

 
 

 

Najlepšia stránka samosprávneho kraja

 

1. miesto

Košický samosprávny kraj

web.vucke.sk

 
 

2. miesto

Prešovský samosprávny kraj

po-kraj.sk

 
 

3. miesto

Trenčiansky samosprávny kraj

tsk.sk

 
 

 

Najlepšia stránka obcí

 

1. miesto

Chocholná - Velčice

chocholna-velcice.sk

 
 

2. miesto

Bernolákovo

bernolakovo.sk

 
 

3. miesto

 
 

4. miesto

Ražnany

raznany.sk

 
 

5. miesto

Pruské

obecpruske.sk

 
 

 

Špeciálne ceny

 

Najlepšia bezbariérová stránka samospráv

Nová Dubnica

novadubnica.eu

 
 

Najlepšia elektronická služba samospráv

Martin

martin.sk

 
 

Najlepšia elektronická služba samospráv v oblasti mobilnej komunikácie

Ružomberok

wap.ruzomberok.sk

 
 

 

  •