Hlavné kategórie 2018

Najlepšia stránka miest a mestských častí

 

1. miesto

Bratislava

bratislava.sk

 
 

1. miesto

Trenčín

trencin.sk

 
 

1. miesto

Nové Zámky

novezamky.sk

 
 

2. miesto

Stará Turá

staratura.sk

 
 

3. miesto

Dubnica nad Váhom

dubnica.eu

 
 

4. miesto

Bratislava - Dúbravka

dubravka.sk

 
 

5. miesto

Bratislava - Petržalka

petrzalka.sk

 
 

 

Najlepšia stránka samosprávneho kraja

 

1. miesto

Prešovský samosprávny kraj

po-kraj.sk

 
 

1. miesto

Trenčiansky samosprávny kraj

tsk.sk

 
 

2. miesto

Nitriansky samosprávny kraj

unsk.sk

 
 

3. miesto

Banskobystrický samosprávny kraj

vucbb.sk

 
 

 

Najlepšia stránka obcí

 

1. miesto

Valča

obecvalca.sk

 
 

2. miesto

Jaslovské Bohunice

jaslovske-bohunice.sk

 
 

3. miesto

Ľubica

obeclubica.sk

 
 

4. miesto

Nitrianske Pravno

nitrianskepravno.sk

 
 

5. miesto

Hažín

hazin.sk

 
 

5. miesto

Trnavá Hora

trnavahora.sk

 
 

 

Špeciálne ceny

 

Najlepšia bezbariérová stránka samospráv

Krásno nad Kysucou

mestokrasno.sk

 
 

Grand Prix

Prešovský samosprávny kraj

po-kraj.sk

 
 

Grand Prix

Trenčiansky samosprávny kraj

tsk.sk

 
 

Najlepšia stránka organizácií samospráv

Trenčiansky samosprávny kraj - Prievidzská NsP

hospital-bojnice.sk

 
 

 

  •