Hlavné kategórie 2017

Najlepšia stránka miest a mestských častí

 

1. miesto

Bratislava

bratislava.sk

 
 

2. miesto

Stará Turá

staratura.sk

 
 

3. miesto

Nové Zámky

novezamky.sk

 
 

4. miesto

Lučenec

lucenec.sk

 
 

5. miesto

Martin

martin.sk

 
 

 

Najlepšia stránka samosprávneho kraja

 

1. miesto

Prešovský samosprávny kraj

po-kraj.sk

 
 

2. miesto

Trenčiansky samosprávny kraj

tsk.sk

 
 

3. miesto

Košický samosprávny kraj

web.vucke.sk

 
 

 

Najlepšia stránka obcí

 

1. miesto

Jaslovské Bohunice

jaslovske-bohunice.sk

 
 

2. miesto

Nitrianske Pravno

nitrianskepravno.sk

 
 

3. miesto

Chrenovec-Brusno

chrenovec-brusno.sk

 
 

4. miesto

Trnavá Hora

trnavahora.sk

 
 

5. miesto

Ľubica

obeclubica.sk

 
 

 

Špeciálne ceny

 

Najlepšia bezbariérová stránka samospráv:

Prešovský samosprávny kraj

po-kraj.sk

 
 

Grand Prix

Bratislava

bratislava.sk

 
 

 

  •