súťaž o najlepšie internetové stránky a elektronické služby samospráv Slovenskej republiky 
 

Porota a partneri súťaže


Predseda poroty

Ing. Miroslav Drobný, prezident Občianskeho združenia eSlovensko, tel: 0905-204850, (miroslav(zavinac)drobny.sk)

Test reakcie na žiadosť o informáciu

PaeDr. Ivona Fraňová, ved. oddelenia médií, rektorát UKF Nitra (ifranova(zavinac)ukf.sk)
Roman Zima, FF UKF, Katedra manažmentu kultúry a turizmu (roman.zima(zavinac)ukf.sk)

Povinne zverejňované informácie I.

Tibor Mišuth, STU Bratislava, (xmisuth(zavinac)stuba.sk)

Povinne zverejňované informácie II.

Tibor Mišuth, STU Bratislava, (xmisuth(zavinac)stuba.sk)

Odporúčané informácie

Ferschmann Karel, starosta obce Němčovice, ČR, (ou(zavinac)nemcovice.cz))

Informácie v oblasti cestovného ruchu

PaeDr. Ivona Fraňová, ved. oddelenia médií, rektorát UKF Nitra (ifranova(zavinac)ukf.sk)
Roman Zima, FF UKF, Katedra manažmentu kultúry a turizmu (roman.zima(zavinac)ukf.sk)

Ovládanie webu, navigácie a prehľadnosť stránky

Zuzana Hošalová, hlavná editorka www.sme.sk (zuzana.hosalova(zavinac)sme.sk)

Test rýchlosti vyhľadávania informácie

Ing. Štefan Žák, PhD., prodekan pre vzdelávanie, Obchodná fakulta Ekonomickej Univerzity Bratislava (zak(zavinac)euba.sk)

Výtvarné spracovanie s prihliadnutím na zobrazenie v rôznych prehliadačoch

Štefan Szilva, (stefan_szilva(zavinac)users.sourceforge.net)

Bezbariérová prístupnosť

RNDr. Branislav Mamojka, CSc. predseda Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (mamojka(zavinac)unss.sk)

Technická správnosť

Štefan Szilva, (stefan_szilva(zavinac)users.sourceforge.net)

Dodržiavanie štandardov funkčnosti webových stránok

Peter Bíro, Ing. Odbor legislatívy, metodiky, štandardov a bezpečnosti informačných systémov Ministerstva financií SR (peter.biro(zavinac)mfsr.sk)PartneriMediálni partneriOdborní partneri

 • Združenie Zlatý erb, Česká republika
 • Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
 • Správna rada Slovensko bez bariér
 • SlovakPrix MultiMedia
 • Triada, Česká republika
 • ITAPA
 • SZM.sk
 • ITAS
 • SANET
 • Katedra knižničnej a informačnej vedy, Filozofická fakulta,
  Univerzita Komenského, Bratislava
 • Katedra marketingu, Ekonomická Univerzita, Bratislava
 • Katedra informatizácie a riadenia procesov, Fakulta BERG,
  Technická univerzita Košice